Delen

Woonzorgcentrum

Wij bieden opvang en verzorging wanneer thuis wonen niet langer mogelijk is. Het woonzorgcentrum Paradijs staat open voor alle senioren.

WZC Paradijs telt 184 bedden: 111 RVT-bedden, 66 'gewone' bedden en 7 bedden voor kortverblijf.
Deze zijn verdeeld over 6 afdelingen. Elke afdeling kreeg een eigen naam die verwijst naar Lierse straten:

1e verdieping: Den Dijk en De Kaai
2e verdieping: Den Oever en 't Vlietje
3e verdieping: 't Steegje en 't Pleintje

In het interieur vind je heel wat Lierse straatbeelden terug als fotobehang in de zithoeken, cafetaria, ... . Neem gerust een kijkje in de fotogalerij of kom gewoon eens langs.

Elke afdeling kan rekenen op een deskundig multidisciplinair team. Alle zorgen worden op maat aangeboden, rekening houdend met de behoeften en het levensverhaal van de bewoner.
Een ziekenhuisopname gebeurt na overleg met bewoner, huisarts, familie en verzorgend team. Wij achten een eventuele opname in het ziekenhuis enkel nodig omwille van strikte medische redenen.

> Voorwaarden
> Inschrijven
> Kostprijs
> Tussenkomst
> Aanvragen
> Meer info

Voorwaarden

 • Je bent minstens 65 jaar oud (uitzondering is mogelijk)
 • Een dokter of verpleegkundige vult een evaluatieschaal in, waarmee de graad van zelfredzaamheid wordt aangetoond. In de mate van het mogelijke sta je zelf in voor de kosten van het verblijf. Deze kosten worden in de individuele overeenkomst opgesomd.

Inschrijven

Wil je opgenomen worden in Woonzorgcentrum Paradijs? Dan is het belangrijk om je zo snel mogelijk in te schrijven op de wachtlijst.
Een opname gebeurt volgens datum van inschrijving.
Ben je nog gezond en fit genoeg om alleen thuis te wonen? Ook dan is het de overweging waard om je in te schrijven op de zogenaamde ‘preventieve’ wachtlijst. Zodra een opname zich opdringt, kan je met je inschrijvingsdatum overschakelen naar de ‘actuele’ wachtlijst.
De sociale dienst geeft je graag meer uitleg over de werking van de wachtlijst. Wanneer je bent ingeschreven, houdt zij je op de hoogte van jouw plaats op de wachtlijst.

Kostprijs

De dagprijs van het woonzorgcentrum Paradijs bedraagt 58,86 euro (vanaf 1 januari 2020). Deze prijs geldt voor een permanent verblijf én voor een kortverblijf.

In deze dagprijs zijn de volgende diensten inbegrepen:

 • hotel- en verzorgingskosten (inclusief drank bij de maaltijden, dagelijkse drankbedeling)
 • ergotherapie
 • activiteiten (bij uitstappen moet je eventueel een klein deel van de kosten betalen)
 • elektriciteit, televisie, ijskast en kluis
 • incontinentiemateriaal

De volgende kosten zijn niet inbegrepen:

 • het remgeld van de dokter
 • medicatie
 • was/herstel van persoonlijk linnen
 • de bijdrage voor het ziekenfonds
 • pedicure
 • persoonlijke uitgaven: drank buiten de maaltijden (cafetaria), telefoongesprekken, … .

Tussenkomst

Wanneer je de verblijfskosten niet kan betalen, kan je een beroep doen op de sociale dienst van het OCMW. Zij doen een sociaal onderzoek naar je bestaansmiddelen. Indien nodig, kan het OCMW bijpassen.

De bewoner in kwestie krijgt dan 100 euro per maand zakgeld. In de maanden mei en december ontvangt hij 115 euro.

Heb je kinderen? Dan zijn ze onderhoudsplichtig en zullen ze worden aangeschreven.

Wil je meer weten over deze onderhoudsplicht, dan kan je met al je vragen terecht bij de sociale dienst van het OCMW.

Aanvragen

De sociale dienst is het aanspreekpunt als je wenst opgenomen te worden in het woonzorgcentrum Paradijs. 

 • De maatschappelijk werker ontvangt de kandidaat-bewoners en hun familie. Zij/ hij geeft de nodige informatie over de opnamecriteria, de inhoud van het verzorgingspakket, het financiële aspect van de opname én beantwoordt alle andere vragen van de betrokkenen.
 • De sociale dienst stelt een individueel opnamedossier samen. Verder organiseert de dienst het onthaal en de opname van de nieuwe bewoner. Dit in nauwe samenwerking met de hoofdverpleegkundige van de afdeling waar de bewoner zal verblijven. De dienst helpt bij de financieel - administratieve problemen en zoekt samen met betrokkenen naar oplossingen.

Meer info

Voor vragen over een opname, kortverblijf, ...  kan je terecht bij:

Uitgelicht

Contacteer ons

WZC Paradijs
Transvaalstraat 44, 2500 Lier
tel. 03 490 41 11

lees verder

Infobrochure woonzorgcentrum Paradijs