Delen

Kortverblijf

Kan je tijdelijk niet alleen blijven wonen? Bijvoorbeeld na een val, een opname van je partner in het ziekenhuis? Of heeft je mantelzorger even nood aan rustpauze Dan kan je opgenomen worden voor een kortverblijf.

Het WZC Paradijs heeft 5 kamers voor kortverblijf op een open afdeling en 2 kamers op de beschermde afdeling.

Je kan er maximaal 60 opeenvolgende dagen verblijven. Op jaarbasis kan je maximaal 90 dagen in een centrum voor kortverblijf terecht.

> Voorwaarden
> Kostprijs
> Tussenkomst
> Aanvragen
> Meer info

Voorwaarden

  • Er zijn geen bijzondere voorwaarden.
  • Je informeert vooraf of de gewenste periode vrij is.

Kostprijs

De dagprijs van het woonzorgcentrum Paradijs bedraagt 58,86 euro (vanaf 1 januari 2020). Deze prijs geldt voor een permanent verblijf én voor een kortverblijf.

Tussenkomst

Je ziekenfonds of verzekeringsinstelling voorziet soms tussenkomst in je verblijf, mits je aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Aanvragen

  • De maatschappelijk werker ontvangt de kandidaat-bewoners en hun familie. Zij/ hij geeft de nodige informatie over de opnamecriteria, de inhoud van het verzorgingspakket, het financiële aspect van de opname én beantwoordt alle andere vragen van de betrokkenen.
  • De sociale dienst stelt een individueel opnamedossier samen. Verder organiseert de dienst het onthaal en de opname van de nieuwe bewoner. Dit in nauwe samenwerking met de hoofdverpleegkundige van de afdeling waar de bewoner zal verblijven. De dienst helpt bij de financieel - administratieve problemen en zoekt samen met betrokkenen naar oplossingen.

Meer info

Voor vragen over een opname, kortverblijf, ...  kan je terecht bij:

Uitgelicht

Contacteer ons

WZC Paradijs
Transvaalstraat 44, 2500 Lier
tel. 03 490 41 11

lees verder

Infobrochure woonzorgcentrum Paradijs