Delen

Veiligheid en vrijheid

Het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen is niet alleen een ingrijpende ervaring voor de bewoner, ook voor de naasten is het meestal erg confronterend. WZC Paradijs verkiest daarom een ‘fixatiearm’ beleid. De levenskwaliteit van onze bewoners moet immers maximaal gegarandeerd zijn.

Het gebruik van fixatiemateriaal gaat meestal gepaard met een inbreuk op de autonomie en het algemeen welbevinden van de bewoner. Door het gebruik van beschermende maatregelen die de bewoner beveiligen en beschermen tegen zichzelf, iets of iemand in de omgeving, ontstaan er ernstige beperkingen in zijn of haar bewegingsvrijheid, zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Daarom is fixatie in WZC Paradijs eerder een uitzondering dan regel. Slechts in uitzonderlijke situaties, wanneer de voordelen opwegen tegen de nadelen en andere alternatieven ontbreken of falen, gaan we over tot fixatie. Deze beslissing gebeurt steeds in overleg met alle (wettelijk) betrokken partijen. Er is daarbij oog voor een open communicatie. Iedere situatie wordt individueel bekeken, want iedere persoon is uniek. Op de ene bewoner kunnen beschermende maatregelen een grotere impact hebben dan op de andere.

Vanuit deze visie proberen we onze bewoners te beschermen tegen mogelijke schade van hun algemeen welbevinden (fysiek, psychisch, relationeel en ethisch) en anderzijds wordt hun persoonlijke vrijheid maximaal gerespecteerd.

Uitgelicht

Dementie