Delen

Paliatieve zorg

Zorgverlening die deskundig, liefdevol en gedragen wordt door de omgeving, kan de vraag naar een menswaardig levenseinde en de vraag naar euthanasie op een humane manier begeleiden. Zo kunnen en mogen mensen op een zo waardig mogelijke wijze sterven.

We zijn overtuigd dat ouderen in hun laatste levensfase niet onnodig hoeven te lijden. Een verzoek om euthanasie is slechts één van de diverse levenseindebeslissingen die kunnen genomen worden. Het geheel van een palliatief beleid includeert alle facetten rond het levenseinde (bv . palliatieve sedatie, pijnbestrijding, psychische of spirituele bijstand….).

We willen werk maken van een cultuur van eindigheid, waarbij ten volle aanvaard wordt dat bepaalde aandoeningen ongeneeslijk zijn en het leven inderdaad eindig is.

We willen individuele ondersteuning bieden aan medewerkers die zorg dragen voor stervende bewoners. Therapeutische hardnekkigheid en overbodige medische handelingen wensen we te vermijden. Voor elke bewoner in zijn of haar laatste levensfase wordt gewerkt met individuele doelstellingen.

Indien nodig doen we beroep op externe ondersteuning, zoals het Netwerk Palliatieve Zorg Mechelen of de palliatieve eenheid van H. Hartziekenhuis van Lier.

Uitgelicht