Delen

Project De Kaai biedt zorg op maat

Binnen het woonzorgcentrum Paradijs is De Kaai de afdeling die zich specifiek richt tot opvang en begeleiding van personen met dementie. Daar mensen steeds ouder worden, neemt het aantal patiënten met dementie toe. De komende jaren zal dat aantal exponentieel stijgen, tot een verdubbeling in 2050. Nu zijn 4 op 10 bewoners in WZC Paradijs mensen met dementie.

Om de zorg nog meer af te stemmen op de behoeften van deze bewoners en om de huislijke sfeer te verhogen werd een project uitgewerkt dat een reeks aanpassingen inhoudt. Een voelmuur, themahoekjes en muren met voor hen herkenbare accenten, maken dat de bewoners zich meer thuis voelen. Door de knusse aankleding nodigen het terras en de veranda nog meer uit om er te vertoeven. 

Bewoners krijgen tijdens de dag ook meer activiteiten aangepast aan hun ervaringen en het zorgplan wordt aangepast aan hun individuele dagritme. Bewoners kunnen in kleine groepen de maaltijden nuttigen, wat voor rust zorgt. Zij kunnen op hulp hiervoor rekenen, volgens hun behoeften. Op de afdeling kunnen bewoners vaker in de leefruimte verblijven waar toezicht is, zodat de  vrijheidsbeperkende maatregelen minder nodig zijn.

De ‘klassieke’ indeling op deze afdeling verdwijnt hierdoor geleidelijk aan.

Uitgelicht